Project

Toren Van Babel

Diversiteit en verbondenheid

 

In 2019 gaan wij de uitdaging aan met het project  'de toren van Babel', dankzij de financiële steun van het Roze Huis,                                            Stad Antwerpen en Gelijke kansen Vlaanderen.

Het is ons doel te werken rond diversiteit binnen de lesbische wereld in de stad Antwerpen. Dit willen we realiseren door een                              fysieke "toren van Babel" te bouwen. We vertrekken vanuit een muurschildering die door Nessreen Tepeq werd gemaakt.                                       Hier in kreeg zij de opdracht dat er vrouwen, diversiteit, verbondenheid en een soort taal moest terug te vinden zijn. Voor dit                               laatste ging zij voor muziek.

Nessreen gaat mee het project leiden. Zij zal workschops schilderen organiseren, die een vervolg geven aan de muurschildering                              die zij als opdracht kreeg. Tevens  zal zij een kampement bouwen waarbinnen veel mogelijk is.

Wij willen lesbische vrouwen uit diverse culturen bereiken, maar ook leden van Atthis om mee met ons deze uitdaging aan te gaan.

Wij starten in januari 2019 en het project loopt tot eind december 2019. Wij proberen minstens eenmaal samen te komen in de maand.

Hou de nieuwsbrief, facebook en website in het oog voor de activiteiten die hierrond georganiseerd zullen worden.

Als jullie voorstellen hebben voor ons project of vragen, stuur een mailtje naar atthis@atthis.be